Thời hạn bảo hành

  Sản phẩm Thời hạn bảo hành chung Thời hạn bảo hành các chi tiết cơ bản THACO FORLAND 12 tháng hoặc 20.000 km (Tùy theo điều kiện nào đến trước) 9 tháng hoặc 15.000 km (Tùy theo điều kiện nào đến trước) THACO TOWNER 24 tháng hoặc 50.000 km (Tùy theo điều kiện nào đến trước) 18 tháng hoặc 30.000 km (Tùy theo điều kiện nào đến trước) THACO OLLIN 24 tháng hoặc 100.000 km (Tùy theo điều kiện nào đến trước) 18 tháng hoặc 50.000 km (Tùy theo điều kiện nào đến trước) THACO AUMARK THACO AUMAN 24 tháng hoặc 200.000 km (Tùy theo điều kiện nào đến trước) 18 tháng hoặc 100.000 km (Tùy theo điều kiện nào đến trước) THACO AUMAN 36 tháng hoặc 300.000 km (Tùy theo điều kiện nào đến trước) 18 tháng hoặc 150.000 km (Tùy theo điều kiện nào đến trước) SƠ MI RƠ MOOC…

Bảo hành bảo dưỡng

Bảo hành bảo dưỡng
Call Now Button09.1111.3028